VUOSIKOKOUSKUTSU

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n jäsenille

KOKOUSKUTSU

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään piirijärjestön kokoustiloissa, os. Haapaniemenkatu 14, 2.krs 00530 Helsinki, torstaina 26. lokakuuta 2023 alkaen kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään piirijärjestön sääntöjen §:n 7 mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä muut sääntöjen määräämässä järjestyksessä kokoukselle käsiteltäväksi jätetyt esitykset ja alustukset. Esitykset ja aloitteet, joita voivat tehdä yhdistys- ja henkilöjäsenet ja jotka aiotaan käsiteltäviksi sääntömääräisessä vuosikokouksessa, on jätettävä piirijärjestön hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden (1) äänivaltaisen kokousedustajan. Lisäksi jäsenyhdistys voi suorittamalla lisäjäsenmaksua lähettää yhden (1) äänivaltaisen lisäedustajan/lisäjäsenmaksu, enintään kuitenkin viisi (5) äänivaltaista lisäedustajaa. Yhdistysjäsenet voivat myös valtakirjalla valtuuttaa yhden henkilön käyttämään koko yhdistysjäsenen äänivaltaa. Henkilöjäsenillä on piirijärjestön kokouksissa yksi ääni.

Jokaisen yhdistysjäsenen edustajan valtuus on osoitettava asianmukaisella oikeaksi todistetulla jäsenyhdistyksen pöytäkirjaotteella, joka tulee toimittaa piirijärjestön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä. Henkilöjäsenten osalta äänioikeus todetaan jäsenrekisterin jäsenmaksutietojen perusteella 30.6.2023 tilanteen mukaan.

Helsingissä 31. heinäkuuta 2023

HELSINGIN NUORET KOTKAT PIIRIJÄRJESTÖ ry

Piirihallitus

MIRKA VAINIKKA                                         TIMO KATAJAMÄKI

Mirka Vainikka                                               Timo Katajamäki