Koulutustoiminta

Helsinkiläisessä kotkatoiminnassa on panostettu koulutustoimintaan. Koulutamme vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia ohjaajiksi niin piirin leireille kuin osastojen kerhotoimintaan.

Vertaisohjaajakoulutus on kolmivuotinen alle 18-vuotiaille tarkoitettu koulutuskokonaisuus, johon valitaan leireillä ja kerhoissa mukana olevia ohjaajaksi haluavia nuoria. Vertaisohjaajakoulutuksen aikana saadaan valmiuksia toimia ohjaustehtävissä. Vertaisohjaajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa nuoria tuottamaan toimintaa nuoremmilleen. Vertaisohjaajat oppivat koulutuksen aikana myös ottamaan vastuuta omista tekemisistään ja toimintaansa tavoitteellisuutta.

Aatteellis-poliittista koulutusta järjestetään nuorille ohjaajille, joita kiinnostaa aktiivinen yhteiskunnallinen toiminta ja erityisesti lasten oikeuksien ajaminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Ohjaajakoulutus on tarkoitettu täysi-ikäisille vertaisohjaajakoulutuksen käyneille tai vastaavat taidot muutoin hankkineille aikuisille, jotka toimivat Nuorissa Kotkissa vapaaehtoisina. Koulutuksen sisältöinä ovat mm. tapahtuman tuottamistaitojen kehittäminen ja lisääminen sekä Nuorten Kotkien arvopohjan syvempi hahmottaminen. Ohjaajakoulutuksessa käytetään runsaasti jo vertaisohjaajakoulutuksessa käytettyjä oppimisen muotoja ja vertaisuuden tuottamaa voimaa.

Tämän lisäksi järjestämme vuosittain ajankohtaisista aiheista koulutustilaisuuksia toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille ohjaajille.