Vakuutus

VAKUUTUKSET

Järjestäjällä on voimassa järjestäjän vastuuvakuutus Turva-yhtiössä. Sen lisäksi jokaisella osallistujalla on voimassa tapaturmat, matkasairaudet ja matkatavaravahingot kattava jäsenvakuutus, jonka korvaussummat ovat seuraavat:

  • Matkatapaturman ja äkillisen matkasairauden hoitokulut korvataan enintään 90 vrk:n ajan ilman euromääräistä ylärajaa.
  • Tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä invaliditeetista korvataan 10.682 €. Osittaisesta invaliditeetista haitta-asteen osoittama osa täydestä määrästä.
  • Tapaturmaisesta kuolemasta korvaus 2.137 €.
  • Matkatavaravakuutuksen maksimikorvaussumma on 1.982 €, omavastuu 84 €.

Vakuutuksista saatte tarvittaessa tarkempia tietoja järjestön toimistolta.

Mikäli katsotte lastenne tarvitsevan lisävakuutusturvaa, tulee vanhempien huolehtia asiasta itse.

Leirin järjestäjän ottamat vakuutukset eivät kata kuin mahdolliset Suomen kansalaisten vahingot. Muiden maiden kansalaisten olla vakuutettuina omilla sairaus- ja tapaturmavakuutuksillaan, joiden vakuutustodistukset tulee ottaa leirille mukaan.

Huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja vakuutus ei korvaa.

Kännyköiden, kameroiden ja muiden erityisen arvokkaiden laitteiden mukaan ottamista kannattaa välttää. Niille mahdollisesti aiheutuneet vahingot ovat omistajan omalla vastuulla.