Nuoret Kotkat

Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisten toimijoiden monipuolinen ammatillinen kokemus ja toimintaan osallistuvien laaja ikäjakauma on toiminnan vahvuus.

Nuorten Kotkien perustarkoituksena on:

  • Tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi, elämänmyönteisiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi sekä yhteistyökykyisiksi, aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.
  • Antaa arvomaailman johon kuuluvat demokraattisuus, kriittisyys, oikeudenmukaisuus, rauhantahtoisuus, solidaarisuus, sosiaalisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvoisuus.
  • Kotkatoiminnassa lapset toimivat ryhmissä, joissa kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa. Jokaisen mielipidettä kuullaan ja se on tärkeä, eikä ketään kiusata.

Nuoret Kotkat puolustaa lapsen oikeuksia Suomessa ja muualla maailmassa. Tätä työtä tehdään usein yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa. Tärkeät arvomme ovat tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Osana valtakunnallista ja maailmanlaajuista liikettä Helsingin Nuoret Kotkat tarjoaa jäsenistölleen myös erilaisia mahdollisuuksia valtakunnalliseen ja kansainväliseen kanssakäymiseen.